เกี่ยวกับเรา

คุณวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

ประธานผู้ก่อตั้ง
บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ ำกัด

เราจะมุ่งพัฒนาสินค้า ยึดมั่นคุณภาพ
และบริการที่ดีตลอดไป

วันนี้เป็นวันที่ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้ฉลองครบรอบ 53 ปี ในปี 2543 และฉลองการเปิดโรงงานแห่งที่สองที่จังหวัดสมุทรสาคร การได้รับใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2000 การได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) การได้รับ ประกาศนียบัตรรับรองหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตอาหารที่ดี (GMP) การได้รับใบอนุญาตให้ใช้ สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (Thailand’s Brand) และการได้รับเกียรติบัตรผู้ส่งออกดีเด่น (Good Performance Exporter)

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมายการค้า "ตราเด็กสมบูรณ์" ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงาน และระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัว หลังจากนั้น ในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภทซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆ อีกมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ในฐานะแบรนด์อันดับ 1 ที่ผู้บริโภคไว้วางใจ
เราจะมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ
เพื่อนำพาแบรนด์คนไทย สู่แบรนด์ชั้นนำระดับโลก

จากคำปณิธานของท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ตราเด็กสมบูรณ์ ในเรื่องการให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าตรา “เด็กสมบูรณ์” จึงได้มุ่งมั่นที่จะค้นคว้า และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมการผลิตเครื่องปรุงรสที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และการตลาดด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพ เพื่อสุขภาพ โดยผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของผู้บริโภคตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา จนได้เป็นผู้นำตลาดเครื่องปรุงรสที่มีส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 82%*

จากความสำเร็จที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยข้อจำกัดของเวลาในการเตรียมอาหาร เพื่อช่วยให้การปรุงอาหารง่ายขึ้น และทำให้การปรุงอาหารเป็นเรื่องที่สนุก ไม่ยุ่งยาก บริษัทฯจึงได้แนะนำน้องใหม่ภายใต้แบรนด์ไอ-เชฟ เครื่องปรุงสำเร็จสไตล์ต้นตำรับ รสชาติอร่อยเข้มข้นระดับภัตตาคาร ไอ-เชฟ ได้เปิดตัวเครื่องปรุงสำเร็จ 5 รสชาติด้วยกันคือ ผัดผงกะหรี่ อบหม้อดิน ผัดกะเพรา ผัดพริกไทยดำ และผัดกระเทียมพริกไทย ปรุงง่ายภายใน 3 นาที รสชาติอร่อยเข้มข้น โดยไม่ต้องปรุงเพิ่มแต่อย่างใด ซึ่งใครๆ ก็สามารถเป็นเชฟได้ด้วย ไอ-เชฟ

ท้ายที่สุด บริษัทฯ ใคร่ขอฝากผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ แม็กชัพ และไอ-เชฟ ซึ่งเป็นตราสินค้าคนไทย ไว้อยู่คู่ครัวไทย และในใจของคนไทยตลอดไป