ผลิตภัณฑ์

น้ำปลา กลูเตนฟรี
น้ำปลา กลูเตนฟรี
  • ผลิตจากปลาไส้ตันสด
  • น้ำปลา คุณภาพดี สูตรปราศจากกลูเตน 
  • คุณภาพ ระดับมาตรฐาน
น้ำปลา
น้ำปลา
  1. ผลิตจากปลาไส้ตันสด
  2. หมักบ่มธรรมชาตินาน 12 เดือน
  3. คุณภาพ ระดับมาตรฐาน