เกี่ยวกับเรา

 • ใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยอาหารสากล(BRC)
  จาก BSI
 • ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารระหว่างประเทศ (IFS)
  จาก SGS
 • ใบรับรองหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP) และ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม(HACCP)
  จาก SGS
 • ใบรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC22000
  จากสถาบัน SGS
 • ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 ) จากสถาบัน BSI
  ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(ISO 45001) จากสถาบัน BSI
  ใบรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) จากสถาบัน BSI

 • Certified by Organic Agriculture Certification Thailand (ACT)

 • ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ที่ผ่านการรับรองได้รับสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” จำนวน 4 รายการ*

 • รับรองกลูเตนฟรีจากออสเตรเลีย

 • ใบรับรองมาตรฐาน KOSHER จาก OK Kosher Certification

 • Under Construction 1

 • Under Construction 2