ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาพริก

ผลิตจากปลาไส้ตันสด จนได้น้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพ หอมอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย สะอาด ปลอดภัย คุณภาพระดับมาตรฐาน

ขนาด
7 กรัม
สูตรอาหาร
สถานที่จัดจำหน่าย