ผลิตภัณฑ์

น้ำปลาร้า ตราเด็กสมบูรณ์
น้ำปลาร้าปรุงรส ตราเด็กสมบูรณ์ 370 กรัม
- หมักธรรมชาตินาน 12 เดือน
- ไม่ใส่แป้ง
- ไม่เจือสีสังเคราะห์
- ไม่ใส่สารให้ความหวาน
ขนาด
370 กรัม
สถานที่จัดจำหน่าย